GDPR - Vår policy kring personuppgifter

GDPR - Vår policy kring personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på ett tryggt sätt. GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). 

De personuppgifter du lämnar till oss samlar vi in och använder endast för att utföra vårt uppdrag, kontakta dig eller ge dig speciella erbjudanden hos oss. Meddelar du oss att du inte längre vill få erbjudanden av oss så respekterar vi självklart det. 

Personuppgifterna lagras av oss i ett år efter avslutad kundrelation, om inget annat krävs av exempelvis bokföringslagen. 

Journalföring görs endas i samråd med kunden och hanteras bara av Amazonía massageterapi. 

Vill du veta mer hänvisar vi till https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/